OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba fyzické osobě Vinařství KOMAROV, Náměstí Palackého 27, Ivančice, Iva Komarovová, IČ: 665 99 385 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti spravce. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu neurčitou.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například využitím nástrojů, které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu nebo zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

PRÁVA NA OPRAVU, ZAPOMENUTÍ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM DOTČENÉ OSOBY

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: